Anket

Biga Fuarı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
 

Fuar İçin Geri Sayım

 

PDF Yazdır e-Posta

Biga Ticaret ve Sanayi Odası

http://www.bigatso.org.tr/tr

Biga Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin müşterek gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni egemen kılmak ve meslek disiplinini korumak amacıyla 1973 yılında 5590 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre kurulmuş; kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşudur.

Elimizde bir doküman bulunmamakla birlikte, ilçemizde 1930’lu yıllarda Ticaret ve Sanayi Odası olduğu o tarihli makbuzlardan ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Odamız kurucu üyesi rahmetli Sayın Hüseyin Raif UYSAL olup, ilk meclis başkanı rahmetli Sayın Tayyip DEMİRTAŞ ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli Sayın Tevfik Emin BAŞARIR’dır.

Odamız, etkinliklerini önce Bayram Sokak ve Çan Caddesi’nde kiralık binalarda sürdürmüştür. İnşaatına 1985 yılında başlamış olduğu üç katlı hizmet binamız 1989 yılında tamamlamış olup, 1986 yılından beri etkinliklerini kendi hizmet binasında sürdürmektedir. Hizmet binamızın zemin katı da lokal haline getirilmiş ve üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası halen 7 kişilik yönetim kurulu ve 22 kişilik oda meclisi tarafından yönetilmektedir.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye`nin gerek tarımsal, gerekse sanayi üretimi açısından en hızlı gelişme bölgesi olan Güney Marmara`nın köklü bir ticaret ve sanayi odasıdır. Çanakkale ilinin tarihsel olarak ekonomik merkezi olan Biga; ilçe merkezindeki 47 bin, köyler ve beldeleriyle birlikte 95 bin nüfuslu, hizmetler sektörü açısından da bölgesel gelişmenin merkezidir.

Türkiye ekonomisinin merkezi durumundaki İstanbul ve Kuzeybatı Marmara`nın artık tıkanma noktasına gelmesiyle birlikte, “Biga” ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgi odağı durumundadır. Bu hızlı değişim, başta bölgesel stratejik planlar olmak üzere, tarım ve çevre sorunları meydana getirmeden, planlı bir gelişmeye acilen ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda, yüzde 47`si orman alanı olan Biga, 110 köyü ve 2 beldesi ile Türkiye`nin önemli süt, et, çeltik, sebze ve meyve merkezi durumundadır. Bu durum Biga için "Türkiye`nin Hollanda`sı" deyimini ortaya çıkarmıştır.

1973 yılından bu yana bölge ekonomisinin yönlendiricisi olan Biga Ticaret ve Sanayi Odası, 9 meslek grubunda toplam 1500’ün üzerinde kayıtlı üyeye sahiptir. Son 5 yılda üye sayısındaki yüzde 20 artış, kurumsal üyeliklerdeki yüzde 30 artış; bölgesel gelişmenin açık bir göstergesidir.

Son yıllarda Türkiye`nin ilk on sıralamasında yer alan İÇDAŞ, “enerji, demir-çelik, tersane, liman ve çimento” gibi yatırımları ile, yine Türkiye`nin ilk 500 büyük firması içinde hızla yükselen Biga merkezli DOĞTAŞ, “modüler mobilya ve yatak” fabrikaları yatırımlarında Biga`yı tercih etmiştir. Hali hazırda 19’u üretime geçmiş yerli ve yabancı sanayi tesisleri ile Biga Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcı boyutuyla gelişme seyrine bir göstergedir.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak Güney Marmara`nın gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel yönlerden tanıtımı ve imajı açısından “Biga Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Biga Ticaret ve Sanayi Festivali” her geçen yıl daha büyük bir rol üstlenmektedir. Yerel ve ulusal girişimcilerin kurumsal kimliklerini, ürün ve hizmetlerini tanıttıkları Biga Fuarı 20 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilmektedir. Biga Belediyesi’ne ait Kapalı Fuar Alanı’nda 3x3 m²’lik 1.000 adet fuar peronu kurulabilmekte ve her türlü altyapı kolaylığı sunulmaktadır.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak aşağıdaki kuruluşların kurucu ortağı ve/veya paydaşı durumundayız.

  • Biga Organize Sanayi Bölgesi,
  • Biga Özel Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Turizm Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.(Kırkgeçit Termal Tesisleri),
  • Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş. (Trakya ABİGEM),
  • Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. (GTİ).

Biga Ticaret ve Sanayi Odası ayrıca, TR22 Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)`nın Kalkınma Kurulu Üyesidir.

Bölgedeki sanayinin gelişmesiyle beraber, Odanın hizmet potansiyeli de artmaya başlamıştır. Artan hizmet potansiyelini karşılamak için Oda teknolojik altyapısı da şekillenmeye başlamıştır.

2000 yılında odamız, gelişen teknoloji ve iletişim kaynakları göz önünde bulundurularak teknolojik altyapısını yenilemeye başlamıştır. 2003 yılında ise TOBB Web Modülü otomasyonlarına alt yapısını hazırlayarak geçiş yapmıştır. Bu aşamada artan iş potansiyelini karşılamak için alanında uzman yeni personel istihdamları yapılmıştır. 2004 yılında, üyeleri ile iletişimini güçlendirmek, oda faaliyetlerini duyurmak, üyelerinin oda işlemlerinin bir bölümünü interaktif olarak yapabilmesi için dinamik içerik yönetim sistemini kullanarak bir web sitesi açmış ve üyelerinin hizmetine sunmuştur. Ayrıca 2005 yılı itibari ile aylık bülten çıkararak, posta yolu ile düzenli olarak üyelerine göndermeye başlamıştır.

1991 yılında Odamız, Biga’ya bir üniversite kazandırmak için çalışmalar başlatmış, bu doğrultuda siyasi otoritelerle yazışmalar yapmıştır. Odamızın da desteğiyle 1993 yılında Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Biga Meslek Yüksek Okulu’nun kurulması kararlaştırılmıştır.

Küreselleşen dünyanın getirdiği şartlar ve rekabet ortamının doğması ile birlikte; Odamız yeni yönetim sistemlerine yönelmiş ve bu sistemleri kendine uygulama yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Katılımlı yönetim, üye memnuniyeti, stratejik yönetim gibi kavramların her geçen gün önem kazanması ile birlikte; odamız 2010 yılında kalite yönetim sistemini kendi bünyesinde uygulamaya başlamış ve 15 Mart 2011 tarihinde TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır. Bu, Odamızın geçirdiği en önemli dönüm noktalarından birisidir.

Yıllardır var olan kültürü ile üyelerinin, toplumun ve ülkesinin çıkarlarını koruyan, problemlerine duyarlı olan ve gelişmesini destekleyen Odamız, bu yeni sistemle birlikte tüm bu uygulamalarını belirli bir sistematik haline getirmeye başlamıştır. Üye memnuniyetinin esas olduğu ve sürekli iyileşmenin hedeflendiği bu sistemle birlikte Odamız; üyelerinin görüş ve beklentilerinin saptanmasına daha da yoğunlaşmış olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bunun ardından odamız 2011 yılında TOBB Akreditasyon Sistemine aday olmuştur. 2012 yılı itibari ile adaylık çalışmalarına devam eden Odamız, çalışmalarını ve faaliyetlerini akreditasyon kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandırmaya başlamıştır.

2007 yılı itibariyle eğitim faaliyetlerine hız veren Odamız bünyesinde kurulan Girişimci Geliştirme Merkezi (GİGEM)’nde üyelerinin ve personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak için pazarlama, uluslararası ticaret, insan kaynakları gibi çeşitli konularda ücretsiz eğitimler vermektedir. Bunun yanında seminer ve çalıştaylar da organize eden Odamız eğitime sürekli olarak destek vermektedir.

Ayrıca sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinciyle İlçe Emniyet Müdürlüğü, Okullar, Adliye, Jandarma gibi birçok kurum ve kuruluşa her alanda destek vermektedir. Bölgede halkın zararına olacak faaliyetlerde çalışmaların karşısında, yararına olacak faaliyetlerin ve çalışmaların ise yanında yer almış ve destek vermiştir.

Odamız; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB ETÜ, İŞKUR ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında başlatılan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM-Beceri 10) Projesi’nde aktif olarak rol almakta ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde üyelerimizin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına destek vermektedir.

Üyelerinin memnuniyetini ölçmek ve beklentilerini tespit etmek için üye memnuniyet araştırmalarına, ilçenin sosyal ve ekonomik durumunu belirlemek ve bunu paylaşmak için ekonomik-sosyal durum araştırmalarına başlamıştır.

Kalite yönetim sistemi ile başlayan iyileştirme çalışmalarına akreditasyon süreci ile hız veren Odamız; üyelerinin, bölgesinin ve ülkesinin temsilini en iyi şekilde yapmakla beraber tüm gelişme ve yenilikleri yakından takip etmektedir.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası, “Tarihten günümüze gelen güçlü kurum kültürü ve profesyonel yönetim anlayışı ile, ilkeliliği ve üyelerinin memnuniyetini esas alan, bürokratik sorunlardan uzak, hizmet odaklı, kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde hareket eden, çağdaş metot ve teknikler ile teknolojiyi en üst düzeyde kullanan, tüccar ve sanayicinin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda bulunan, sürekli iyileşmeyi amaç edinmiş lider ve örnek bir kurum olmaktır.” politikasını benimsemiş ve çalışmalarına bu yönde devam etmektedir.

 


 

Daha detaylı bilgiye erişim için tıklayın.